UVemprénUniversitat de València Logo del portal

Design Thinking

Design Thinking
Resum Descobrir el procés creatiu, aterrar la teoria a la pràctica i comprendre les fases del mètode Design Thinking
Calendari del Curs Del 24/03/2023 Fi 28/04/2023
Inscripció Del 20/02/2023 Fi 17/03/2023
Preu Gratuït amb Beca Santander
Edició Primera
Hores 10
Places 40
Modalitat impartició En línia síncrona
Llengua Castellà
Destinataris Estudiant DOCTORAT
Estudiant GRAU
Estudiant intercanvi
Estudiant MASTER
Alumni UV
Admissió
Criteris d'admissió

DESTINATARIS

 • Alumnat de la Universitat de València de qualsevol grau, màster o doctorat de la Universitat de València.
 • Alumni de la Universitat de València dels darrers tres anys.
 • Estudiantat del títol propi de la UV "Expert en Startup Management".
 • Personal de la UV:
  • Incubadora del Parc Científic
  • AgrotecUV

ÒRGAN INSTRUCTOR

Per a la instrucció d'aquest procediment serà competent la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén).

CRITERIS D'AVALUACIÓ

El criteri aplicat per a l'avaluació és el següent, puntuat fins a un màxim de 30 punts.

- Participació en qualsevol dels programes UVemprén https://links.uv.es/uvempren/programes (5 punts per programa fins a un màxim de 30 punts).

La resolució de les ajudes contindrà la puntuació assignada a les persones sol·licitants. En el cas d'empat de puntuació, tindrà preferència la sol·licitud que s'haja presentat en primer lloc. En el supòsit de renúncia per part d'alguna persona beneficiària, es cridarà a la primera persona de la llista de sol·licitants que no haja obtingut beca per ordre descendent de puntuació.

Procediment

PROCEDIMENT. Has de seguir els 3 passos:

1 Omplir el formulari

2 Sol·licitar la beca per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “UVemprén-CAMPUS-2023

i adjuntar:

Formulari de sol·licitud: Annex II: Model de sol·licitud.

3 Sol·licitar la beca a SANTANDER UNIVERSIDADES mitjançant la plataforma BECAS SANTANDER.

Objectius

Descobrir el procés creatiu, aterrar la teoria a la pràctica i comprendre les fases del mètode Design Thinking

Continguts
 • Empatitzar amb els usuaris
 • Definir el repte
 • Idear
 • Crear Prototips
 • Avaluar
Metodologia

En aquesta sessió es fomentarà el treball en equip per a aterrar i afermar l'aprés.

Sessions
Sessions Data i hora d'inici Data i hora de finalització
1 24/03/2023 15:30 24/03/2023 20:30
2 28/04/2023 15:30 28/04/2023 20:30
Professorat
Professorat Extern

Youssef Oufaska

Management 3.0 Trainer

Organització
Organitzadors