UVemprénUniversitat de València Logo del portal

UVemprén és una estratègia institucional destinada a capacitar en innovaciò i validar idees i projectes d'importància social per a contribuir al desenvolupament professional i la millora de I`ocupabilitat del seu estudiantat mitjançant programes formatius especifics, serveis d`emprenedoria, espais i recursos per a la innovació i a una marca atractiva i socialment responsable 

Aquesta estratègia està coordinada pel Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius a través de l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència [OPEX]. Està dirigida, fonamentalment, a totes les persones que cursen i/o que han obtingut un títol oficial de grau, màster o doctorat en la Universitat de València.

UVemprén té un doble propòsit, en primer lloc, posar en marxa al campus un punt únic d'informació de qualitat sobre els diferents serveis d'emprenedoria institucionals, que denominarem UVemprén CLUB.

En segon lloc, s'ha dissenyat un conjunt d'iniciatives que denominem programes UVemprén, amb els quals es perseguix generar serveis específics i una oferta formativa i d'innovació complementària i transversal, en matèria d'emprenedoria.

Poden accedir a aquesta oferta, tant l'estudiantat, metres cursa els seus estudis de grau, màster o doctorat, com les persones egresades interessades en seguir desenvolupant els seus projectes d'innovació.

També s'han contemplat activitats específiques per a complementar la formació del personal docent i investigador, del personal tècnic i professionals, per a exercir funcions com tutories o mentories de projectes d'innovació.