UVemprénUniversitat de València Logo del portal

Linkedin per a emprendre

Linkedin per a emprendre
Resum Comprén d'una forma senzilla i intuïtiva els aspectes positius que LinkedIn ens pot oferir com a emprenedors.
Calendari del Curs Del 21/11/2023 Fi 23/11/2023
Inscripció Del 09/01/2023 Fi 14/11/2023
Preu Gratuït amb Beca Santander
Edició Segona
Hores 10
Places 40
Modalitat impartició En línia síncrona
Llengua Castellà
Destinataris Estudiant DOCTORAT
Estudiant GRAU
Estudiant intercanvi
Estudiant MASTER
Alumni UV
Admissió
Criteris d'admissió

DESTINATARIS:

 • Alumnat de la Universitat de València de qualsevol grau, màster o doctorat de la Universitat de València.
 • Alumni de la Universitat de València dels darrers tres anys.
 • Estudiantat del títol propi de la UV "Expert en Startup Management".
 • Personal de la UV:
  • Incubadora del Parc Científic
  • Agrotec

El criteri aplicat per a l'avaluació és el següent, puntuat fins a un màxim de 30 punts.

- Participació en qualsevol dels programes UVemprén https://links.uv.es/uvempren/programes (5 punts per programa fins a un màxim de 30 punts).

La resolució de les ajudes contindrà la puntuació assignada a les persones sol·licitants. En el cas d'empat de puntuació, tindrà preferència la sol·licitud que s'haja presentat en primer lloc. En el supòsit de renúncia per part d'alguna persona beneficiària, es cridarà a la primera persona de la llista de sol·licitants que no haja obtingut beca per ordre descendent de puntuació.

Procediment

PROCEDIMENT. Has de seguir els 3 passos:

1 Omplir el formulari

2 Sol·licitar la beca per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “UVemprén-CAMPUS-2023

i adjuntar:

Formulari de sol·licitud: Annex II: Model de sol·licitud.

3 Sol·licitar la beca a SANTANDER UNIVERSIDADES mitjançant la plataforma BECAS SANTANDER.

Objectius
 1. Comprendre d'una forma senzilla i intuïtiva els aspectes positius que LinkedIn ens pot oferir com a emprenedors.
 2. Definir quines línies d'acció ens ofereix LinkedIn per a treballar la nostra marca personal a través de LinkedIn.
 3. Aprendre a realitzar un perfil en LinkedIn que siga atractiu i en harmonia amb la marca personal que volem desenvolupar.
 4. Identificar aquells perfils de persones o entitats (p. ex. empreses, institucions, emprenedors) amb les quals siga interessant connectar per a generar una xarxa de contactes d'interés que ens ajude a créixer professionalment.
 5. Proporcionar pautes perquè l'alumnat puga generar contingut de valor per a la comunitat de LinkedIn utilitzant diferents tipus de publicacions.
 6. Establir les bases per a dissenyar una estratègia de continguts en LinkedIn que responga als seus interessos professionals.
 7. Compartir casos d'èxit d'emprenedors que utilitzen LinkedIn com a eina digital indispensable per a impulsar els seus projectes.

 

Continguts
 1. Introducció al curs. Per què hem d'utilitzar LinkedIn si som emprenedors?
 2. Els pilars per a tindre èxit en LinkedIn: el perfil, la xarxa de contactes i els continguts.
 3. Construint un casa atractiva per a la comunitat de LinkedIn: el teu perfil de LinkedIn.
 4. Fent “emprendamics” en LinkedIn que t'ajuden en la teua aventura com a emprenedor: la xarxa de contactes professionals en LinkedIn.
 5. Com desenvolupar continguts atractius que aporten valor a la teua comunitat i atraguen l'atenció del teu públic objectiu: el contingut en LinkedIn.
 6. Una mirada cap al futur: seguim connectats amb UVemprén en LinkedIn.
Metodologia

El curs “LinkedIn per a emprendre” combina un enfocament teòric amb activitats pràctiques on l'alumnat vivenciarà els continguts a través de la metodologia “learning by doing”. Per a això, es realitzaran diversos exercicis pràctics i dinàmiques interactives, que l'alumnat podrà aplicar al seu context professional per a maximitzar l'aprofitament de la formació. A més, es realitzarà una avaluació formativa d'algunes de les activitats realitzades, com una part important del procés d'ensenyament-aprenentatge a l'hora d'aconseguir els objectius del curs.

 

Sessions
Sessions Data i hora d'inici Data i hora de finalització
1 21/11/2023 15:30 21/11/2023 20:30
2 23/11/2023 15:30 23/02/2023 20:30
Professorat
Professorat Extern

Samuel López Carril.
Docent i Investigador Postdoctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha amb contracte Juan de la Cierva-formació.

Coneix-me i connecta amb mi en LinkedIn abans de començar el curs: https://www.linkedin.com/in/samuel-lopez-carril/

 

Organització
Organitzadors