UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CURS D'EMPRENEDORIA CREATIVA. 5ª edició.

Inscripció: fins al 3 de novembre de 2022.

CONVOCATÒRIA

pdfBases de la Convocatòria

urlFecha publicación TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA UV: 3/02/2022

Resolució definitiva de persones beneficiàries 5ª edició: (Tauler d'anuncis: 07/11/2022)

REQUISITS

Pot optar a les beques dels cursos qualsevol persona matriculada en qualsevol grau, màster o doctorat oficial de la Universitat de València durant l'any 2022.

SOL·LICITUDS

Termini de presentació: Una setmana abans de la celebració de cada curs

INSCRIPCIÓ

PROCEDIMENT. Has de seguir els 3 passos:

1 Omplir el formulari

2 Sol·licitar la beca per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “UVemprén-CAMPUS-2022

i adjuntar:

Formulari de sol·licitud: Annex II: Model de sol·licitud.

3 Sol·licitar la beca a SANTANDER UNIVERSIDADES mitjantánt la plataforma BECAS SANTANDER (https://www.becas-santander.com/)