GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Hernández, E. I.; Vilagrosa, A.; Pausas, J. G.; Bellot, J.
  • (2010).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Plant Ecology.
  • Num.207

    Pp.: 233 - 244.