GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Saura-Mas, S.; Paula, S.; Pausas, J. G.; Lloret, F.
  • (2010).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): International Journal of Wildland Fire.
  • Num.19

    Pp: 783 - 794.