GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Aronson, J.; Pereira, J. S.; Pausas, J. G. (Editores)
  • (2009).
  • Tipus de publicació: Llibre
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Island Press.
  • 315 pp.