GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Pausas, J. G.; Keeley, J. E.
  • (2009).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): BioScience.
  • Num.59 (7)

    Pp.: 593 - 601.