GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Pérez-Collazos, E.; Segarra-Moragues, J. G.; Catalán, P.
  • (2008).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Biological Journal of the Linnean Society.
  • Num.94 (2)

    Pp.: 229 - 243.