University of Valencia logo Logo Department of Computer Science Logo del portal

El grup IDAL emprèn un projecte d’investigació amb ARANCO

  • September 13rd, 2021
El grup IDAL emprèn un projecte d’investigació amb ARANCO

El nou treball del laboratori d’anàlisi intel·ligent de dades (IDAL), un dels grups d’investigació de l’ETSE-UV, consisteix a desenvolupar un sistema expert basat en la intel·ligència artificial per a predir la demanda de film transparent de les màquines paletitzadores d’ARANCO.

IDAL naix amb l’objectiu principal d’aplicar mètodes intel·ligents per al reconeixement de patrons, mitjançant l’anàlisi de dades. La finalitat d’aquest grup d’investigació és la generació de models matemàtics que permeten la ‘optimització de processos i recursos i la presa de decisions òptimes.

El grup estudia, primerament, com produeix una màquina durant un determinat període de temps predir quina serà la tendència de producció en el futur a través d’algoritmes de introducció de series temporals.

El projecte de la Universitat de València amb l’empresa ARANCO s’emmarca en la vessant de “Internet de les Coses”, és a dir, la idea que en un futur els dispositius electrònics i mecànics puguen estar connectat al Internet. Gràcies a aquest paradigma s’aconsegueix enviar dades suficients per tal d’obtindre l’històric de consum i d’aquesta forma aplegar als objectius d’optimització dels processos i de creació de sistemes de recomanació.

L’empresa ARANCO i moltes altres podran amb aquest projecte gestionar de forma intel·ligent l’aprovisionament adequat dels bens que ofereixen. A més, els resultats que obtinguen d’aquest projecte podran expandir-se a altres àmbits i sectors.

Pàgina web del grup d’investigació: www.idal.uv.es