Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Penal Logo del portal

Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i Fiscal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43173 Dret concursal 3 Obligatori Veure fitxa
43171 L'empresa davant el mercat. Transmissió d'empresa 9 Obligatori Veure fitxa
43172 Societats mercantils 8 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 10, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43174 Competència i propietat immaterial 7,5 Optatiu Veure fitxa
43185 Il·lícits tributaris. Procediments de revisió 5 Optatiu Veure fitxa
43177 Mercat financer. Banca i Assegurances 7,5 Optatiu Veure fitxa
43190 Metodologia jurídica 10 Optatiu Veure fitxa
43181 Prevenció de riscos laborals 5 Optatiu Veure fitxa
43182 Seguretat Social 7,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.