Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat Logo del portal

Codi programa: 3109

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctoradosostenibilidadpaz

Organització:Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez

Places ofertes de nou ingrés:15 plazas

Objectius: L'objectiu del programa és proporcionar una alta capacitació professional en tècniques de recerca en les àrees dels drets humans, els estudis sobre la pau i la no-violència, i les exigències del desenvolupament humà i sostenible, qüestions que, a més, constitueixen en l'actualitat un camp privilegiat d'estudi i innovació amb un caràcter creixentment interdisciplinari. D’altra banda, permet comprendre que per a la consecució de la pau i un desenvolupament veritablement humà i sostenible, centrat en la satisfacció de les necessitats més bàsiques i no solament en el creixement econòmic, és imprescindible garantir a tots els éssers humans (no únicament als del primer món) la plena realització de tots els drets humans.

Descripció:

El Doctorado “Derechos Humanos y Sostenibilidad” que se propone tiene como antecedentes el programa de doctorado con Mención de calidad (ref. MDC 2006-00236) «Derechos Humanos: Problemas Actuales», que viene funcionando desde el año 1998 en el marco del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universitat de València (R.D. 778/1998); así como también el doctorado «Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible» en vigor desde el año 2007 y cuya parte formativa la constituye el Máster Oficial del mismo nombre (regulado por el R.D 1393/2007). El número total de estudiantes ingresados en el Doctorado «Derechos Humanos: Problemas Actuales» desde su comienzo hasta 2007 fue de 83 (22 extranjeros). Y se leyeron en ese mismo período un total de 19 tesis doctorales y 43 trabajos de investigación. Por otra parte, entre 2007 y 2012, se matricularon en el Doctorado «Derechos Humanos: Problemas Actuales» (R.D. 778/1998) un total de 22 estudiantes (1 extranjero); y en el doctorado «Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible» (R.D 1393/2007) un total de 33 (7 extranjeros), lo que evidencia una creciente demanda por cursar dichos estudios en virtud de sus área temáticas.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: encarnacion.fernandez@uv.es