Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Grau en Pedagogia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33716 Estratègies per a l'aprenentatge i la participació a la universitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
33708 Fonaments històrics de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33712 Educació comparada 6 Obligatori Veure fitxa
33736 Política de l'educació 6 Obligatori Veure fitxa
33741 Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatius 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33713 Drets humans i educació 6 Obligatori Veure fitxa
33913 Història de l'educació a Espanya 6 Obligatori Veure fitxa
33737 Política i legislació educativa 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 33, Optatiu: 27.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33742 Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius 25 Obligatori Veure fitxa
33743 Treball fi de grau en Pedagogia 8 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 27 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33738 Educació inclusiva 4,5 Optatiu Veure fitxa
33914 Història de l'educació de les dones 4,5 Optatiu Veure fitxa
33915 Història política de l'educació 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.