Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Docència del departament als títols de Màster Universitari

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 43,5, Optatiu: 16,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42440 Formació comuna III 13,5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 16,5 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 13,5, Optatiu: 16,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42455 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 16,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42453 Formació pedagògica 13,5 Optatiu Veure fitxa