Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Màster Universitari en Acció Social i Educativa

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 37, Optatiu: 23.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44375 Pràctiques externes 6 Obligatori Veure fitxa
44358 Tendències internacionals de la intervenció socioeducativa 3 Obligatori Veure fitxa
44376 Treball final de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 23 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44365 Drets del xiquet, desenvolupament humà i Justícia social 3 Optatiu Veure fitxa
44361 El joc com a recurs de l'acció socioeducativa 2 Optatiu Veure fitxa
44371 Mediació intercultural i migracions 3 Optatiu Veure fitxa
44366 Menors i exclusió social: Perspectiva histórica 3 Optatiu Veure fitxa
44364 Perspectives internacionals de programes socioeducatius per a la primera infancia 3 Optatiu Veure fitxa
44372 Polítiques socioeducatives per a la mediació i resolució de conflictes en l'escola 4 Optatiu Veure fitxa