Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat

1r curs

Crèdits totals: 60 | Optatiu: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 60 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 14, Optatiu: 16.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43384 Treball fi de màster 14 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 16 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43359 El sistema sexe / gènere com a principi d'organització social. La perspectiva no androcèntrica 5 Optatiu Veure fitxa