Logo de la Universitat de València Logo Departament de Física de la Terra i Termodinàmica Logo del portal

Convocatòria d'ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors 2022 (Antigues FPI)

  • 19 de gener de 2023
Image de la noticia

Publicat en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) i en la web de l'Agència Estatal de Recerca. Termini de sol·licituds: del 12 al 26 de gener, fins a les 14:00h. (Hora peninsular)

ENTRE ELS PROJECTES QUE OFEREIXEN UN CONTRACTE PREDOCTORAL ES TROBA:
Nous enfocaments Geodèsics i Geofísics per a l'estudi de punts calents (G2HOTSPOTS)” (PID2021122142OBI00).
Investigador Principal 1: J. Fernández (CSIC) jft@mat.ucm.es
Investigador Principal 2: I. Vigo (O. Alacant)  vigo@ua.es

PERFILS DE POSSIBLES CANDIDATS
- Graduats en Matemàtiques, Físiques, o Enginyers amb coneixements de programació en llenguatges d'alt nivell.
- Serien d'interès (encara que no imprescindibles) coneixements de geodèsia, geofísica i geologia.

Els interessats poden contactar amb els IPs  per a rebre més informació.

POSSIBLES TEMES DE TËSIS 
(1). S'aplicaria interferometría  Radar de satèl·lit en els punts calents volcànics oceànics (i altres zones actives) del planeta per a l'estudi del sistema d'alimentació magmàtic a través de la seva combinació amb altres dades d'observació terrestre i de satèl·lit i l'ús de tècniques d'interpretació.
(2). Desenvolupament i millora de models i tècniques d'inversió per a la interpretació de dades deinterferometría Radar de Satèl·lit combinat amb dades d'observació terrestre com són les mesures gravimètriques.
(3). Ús d'Intel·ligència Artificial i Machine Learning per a la detecció d'anomalies associades a la reactivació d'activitat volcànica en punts calents oceànics usant com a dades d'entrada InSAR  i gravimetria de satèl·lit i el desenvolupament d'un procés d'interpretació automàtic.
(4). Anàlisi de dades des de satèl·lit provinents de diferents tècniques de geodèsia espacial per a avaluar la seva utilitat com a eina de detecció i monitoratge d'activitat volcànica.

Tots aquests temes estarien secundats per l'experiència i formació dels membres de l'equip de recerca i treball.

Un treball que pot considerar-se com a punt de partida en el desenvolupament d'aquests temes seria:

https://urldefense.com/v3/__https://www.nature.com/articles/s41598-022-23998-w__;!!D9dNQwwGXtA!V_hd1SJgmdI3kv9OZJXLTAkwfm8mPQPiXcAcnndbJrxDcwb5eY4AkKYL4thLPJZQ6DPLBvw1F8YGJ0Pu$

https://urldefense.com/v3/__https:/www.nature.com/articles/s41598-022-23998-w__;!!D9dNQwwGXtA!UMKBA8JrPDV0pGbmFBr5o6T7P1hbS12c0EuVR6vM3q6O46uFTlP9hj6UEg3J62qIOJKmXPnUgfMMMYBWN_C5ww$

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS:
· Guies per a la formalització de sol·licituds:

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-predoctorales-formacion-doctores-2022

Preguntes administratives sobre els requisits que han de complir les persones sol·licitants, sobre el procés de sol·licitud i sobre les característiques de les ajudes

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-predoctorales-formacion-doctores-2022

RESUMEIXEN PROJECTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE ELS PROJECTES QUE OFEREIXEN UN CONTRACTE PREDOCTORAL ES TROBA:

Nous enfocaments Geodèsics i Geofísics per a l'estudi de punts calents (G2HOTSPOTS)” (PID2021122142OBI00).

Investigador Principal 1: J. Fernández (CSIC)mailto:  jft@mat.ucm.es
Investigador Principal 2: I. Vigo (O. Alacant) mailto:  vigo@ua.es

PERFILS DE POSSIBLES CANDIDATS
- Graduats en Matemàtiques, Físiques, o Enginyers amb coneixements de programació en llenguatges d'alt nivell.
- Serien d'interès (encara que no imprescindibles) coneixements de geodèsia, geofísica i geologia.

Els interessats poden contactar amb els IPs per a rebre més informació.

POSSIBLES TEMES DE TÉSIS
(1). S'aplicaria interferometría  Radar de satèl·lit en els punts calents volcànics oceànics (i altres zones actives) del planeta per a l'estudi del sistema d'alimentació magmàtic a través de la seva combinació amb altres dades d'observació terrestre i de satèl·lit i l'ús de tècniques d'interpretació.
(2). Desenvolupament i millora de models i tècniques d'inversió per a la interpretació de dades de interferometría Radar de Satèl·lit combinat amb dades d'observació terrestre com són les mesures gravimètriques.
(3). Ús d'Intel·ligència Artificial i Machine learning  per a la detecció d'anomalies associades a la reactivació d'activitat volcànica en punts calents oceànics usant com a dades d'entrada InSAR I i gravimetria de satèl·lit i el desenvolupament d'un procés d'interpretació automàtic.
(4). Anàlisi de dades des de satèl·lit provinents de diferents tècniques de geodèsia espacial per a avaluar la seva utilitat com a eina de detecció i monitoratge d'activitat volcànica.

Tots aquests temes estarien secundats per l'experiència i formació dels membres de l'equip de recerca i treball.

Un treball que pot considerar-se com a punt de partida en el desenvolupament d'aquests temes seria: https://www.nature.com/articles/s41598-022-23998-w

ENLLAÇOS D'INTERÈS:

Guies per a la formalització de sol·licituds:

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-predoctorales-formacion-doctores-2022__;!!D9dNQwwGXtA!V_hd1SJgmdI3kv9OZJXLTAkwfm8mPQPiXcAcnndbJrxDcwb5eY4AkKYL4thLPJZQ6DPLBvw1F6Pb84CO$

 Preguntas administrativas sobre los requisitos que deben cumplir las personas solicitantes, sobre el proceso de solicitud y sobre las características de las ayudas