Logo de la Universitat de València Logo Departament de Fisioteràpia Logo del portal

Referència del grup:

GIUV2016-314

 

Descripció de l'activitat investigadora:

El grup d'investigació UBIC està inscrit en el Registre d'Estructures d'Investigació de la Universitat de València (REIUV), sota la dependència del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica, i regulat segons el que estableix el capítol I del Reglament ACGUV48/2013.

UBIC treballa en la valoració i el tractament de patologies de diversa índole, tant de l'àmbit musculoesquelètic, com neurològic. A més, planteja accions també des de l'esfera preventiva, tant en persones sanes, per evitar el posterior desenvolupament de patologies, com en persones amb patologia, per dur a terme una prevenció secundària i evitar possibles comorbiditats.

El grup d'investigació té experiència en l'anàlisi biomecànic, des d'un punt de vista clínic, ja que ha dut a terme nombrosos estudis sobre les qualitats físiques en població sana i patològica. Alguns exemples dels estudis realitzats pel grup inclouen l'avaluació de l'equilibri en diferents poblacions patològiques i el desenvolupament de programes d'intervenció en aquest sentit. Així mateix, ha treballat en diversos projectes centrats en l'anàlisi de la mobilitat articular i de la marxa humana mitjançant diferents eines que inclouen des de la fotogrametria a diferents tests clínics que avaluen la qualitat dels moviments.  Al marge de la biomecànica, també té experiència en la valoració fisiològica, en aspectes com l'anàlisi de la despesa energètica, l'avaluació de l'activació muscular en pacients amb dolor o la variabilitat de la freqüència cardíaca en pacients amb disfuncions del sistema nerviós autònom. Actualment, seguint amb l'avaluació fisiològica, treballa, en poblacions amb dolor crònic, en l'anàlisi de biomarcadors plasmàtics de dolor. (S'adjunten a continuació els últims articles publicats pels membres del grup).

Tots aquests mètodes d'anàlisi són la base per a la definició de les posteriors intervencions físiques amb què abordar les malalties de les poblacions anteriorment exposades, així com per al mesurament de l'efecte de les diferents intervencions desenvolupades.

 

Pàgina web:

www.uv.es/ubic

 

Objectius cientificotècnics:

  • Analitzar les principals alteracions i disfuncions biomecàniques en problemes d'origen musculoesquelètic i/o neurològic.
  • Dissenyar i desenvolupar eines per a la valoració de qualitats físiques i gestos funcionals.
  • Planificar programes d'intervenció terapèutica per al tractament de les persones amb patologies de diversa índole.
  • Desenvolupar eines de prevenció primària i secundària.
  • Explorar diferents aproximacions per al desenvolupament d'eines de valoració i diagnòstic de patologies musculoesquelètiques i/o neurològiques.