Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història de la Ciència i Documentació Logo del portal

Desenvolupament de l'Ensenyament

(Veure indicadors)(Ocultar indicadors)
Indicadors Curs acadèmic Valor
Duració mitjana del programa de doctorat a temps complet

Mitjana de cursos matriculats pels estudiants a temps complet que han defensat la tesi en el curs acadèmic considerat.
2018-20195
2019-20203.5
2020-20215
2022-20235.25
Taxa d'abandonament del programa de doctorat.

Per al curs acadèmic X, percentatge d'estudiants a temps complet d'eixa cohort d'ingrés que en el quart curs acadèmic des del seu ingrés no estan matriculats ni han defensat tesi, respecte als estudiants a temps complet de la seua cohort d'ingrés que no han llegit tesi.
2017-201816.67%
2018-20190%
2019-20200%
Número de tesis defensades a temps complet.

Número de tesis defensades per estudiants matriculats a temps complet durant tot el programa de doctorat.
2018-20191
2019-20202
2020-20211
2022-20234
Número de tesis defensades a temps parcial.

Número de tesis defensades per estudiants del programa de doctorat autoritzats a desenvolupar-lo a temps parcial.
2020-20213
2021-20222
Percentatge de tesi amb qualificació Cum laude.

Per al curs acadèmic X, percentatge d'estudiants del programa de doctorat que han llegit la tesi amb qualificació de Cum laude respecte al total de tesis defensades eixe curs acadèmic.
2018-2019100%
2019-202050%
2020-202150%
2021-2022100%
2022-2023100%
Percentatge de doctors i doctores amb menció internacional.

Per al curs acadèmic X, percentatge d'estudiants del programa de doctorat que han llegit la tesi i han obtingut menció internacional, respecte al total de tesis defensades eixe curs acadèmic.
2018-20190%
2019-20200%
2020-20210%
2021-20220%
2022-202325%

Organització de l'Ensenyament

(Veure indicadors)(Ocultar indicadors)
Indicadors Curs acadèmic Valor
Número d'estudiants matriculats de nou ingrés.

Número d'estudiants de nou ingrés matriculats al programa de doctorat.
2017-201810
2018-20198
2019-20206
2020-20214
2021-20224
2022-20232
Número total d'estudiants matriculats.

Número d'estudiants matriculats al programa de doctorat.
2017-201830
2018-201932
2019-202036
2020-202133
2021-202234
2022-202328
Percentatje d'estudiants procedents d'altres Universitats.

Per al curs acadèmic X, percentatge d'estudiants matriculats al programa de doctorat que van cursar els estudis que donen accés al programa de doctorat en altra universitat, respecte als matriculats eixe curs acadèmic.
2017-201836.67%
2018-201937.5%
2019-202036.11%
2020-202139.39%
2021-202244.12%
2022-202342.86%
Percentatje d'estudiants de nou ingrés matriculats a temps parcial.

Per al curs acadèmic X, percentatge d'estudiants de nou ingrés matriculats al programa de doctorat autoritzats a desenvolupar-lo a temps parcial, respecte al total d'estudiants matriculats de nou ingrés eixe curs acadèmic.
2017-201830%
2018-201950%
2019-202050%
2020-2021100%
2021-202250%
2022-20230%
Percentatje d'estudiants matriculats a temps parcial.

Per al curs acadèmic X, percentatge d'estudiants matriculats al programa de doctorat autoritzats a desenvolupar-lo a temps parcial, respecte al total d'estudiants matriculats eixe curs acadèmic.
2017-201826.67%
2018-201935.48%
2019-202044.44%
2020-202151.52%
2021-202247.06%
2022-202342.86%
Percentatje d'estudiants segons requeriments d'accés.

Per al curs acadèmic X, percentatge d'estudiants matriculats al programa de doctorat que han requerit complements formatius, respecte al total d'estudiants matriculats eixe curs acadèmic.
2017-201820%
2018-201912.5%
2019-20205.56%
2020-20219.09%
2021-20222.94%