Logo de la Universitat de València Logo Departament de Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa Logo del portal

Màster Universitari en Política Econòmica i Economia Pública

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 27, Optatiu: 33.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44163 Mètodes quantitatius en economia 5 Obligatori Veure fitxa
44177 Treball final de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 33 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44176 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.