Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 15

Crèdits optatius: 33

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2203

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/masterpoleco

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Carlos Ochando Claramunt (Director)
María Caballer Tarazona
Juan Carlos Dalmau Lliso
Margarita Rohr Truscheleva
Antonio Sánchez Andrés
Luis Vila Lladosa
Diana Talón Salvador (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La política econòmica estudia la rellevància que té la intervenció de l'estat en l'economia. En l'actualitat, no hi ha economies de mercat pures; ben al contrari, les societats contemporànies disposen d'economies mixtes i el seu funcionament no s'entén sense comprendre la presència de l'estat en l'economia. En definitiva, les activitats econòmiques es desenvolupen en un marc institucional configurat àmpliament per la regulació i intervenció de l'estat. La política econòmica no és solament l'estudi d'una part de l'economia, d'una parcel·la de la disciplina, sinó que reflecteix una perspectiva de comprensió del funcionament dels sistemes econòmics íntegrament, en la mesura que totes les activitats econòmiques es desenvolupen en un marc institucional definit i regulat per la intervenció de l'estat. El màster té una orientació acadèmica i investigadora. En primer lloc, la rellevància acadèmica del màster es reflecteix en la demanda potencial que té en el panorama acadèmic actual. Aquest màster constitueix una oferta interessant per a estudiants que desitgen augmentar els seus coneixements de política econòmica i economia pública. Aquest màster recull l'interès que aquesta especialitat desperta entre estudiants de diferents titulacions com Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Turisme, Màrqueting, International Business i Finances i Comptabilitat, i també d'altres titulacions de les ciències socials com Dret, Sociologia, Ciències Polítiques, Relacions Laborals, Periodisme, etc. En segon lloc, aquest màster ofereix la possibilitat de desenvolupar les habilitats de recerca i qualifica per a la realització d'una tesi doctoral en el marc d'un programa de doctorat. És, per tant, d'interès per a estudiants que desitgen realitzar en el futur una activitat investigadora professional o una carrera acadèmica. El màster en Política Econòmica i Economia Pública també té una important rellevància professional. D'una banda, permet el desenvolupament d'habilitats investigadores que faculta els estudiants per fer la tesi doctoral i, per tant, obre la via a la carrera acadèmica. D’altra banda, suposa una plataforma de formació per al desenvolupament d'una activitat investigadora professional també fora de la universitat, a centres de recerca, consultories, empreses, organitzacions econòmiques, socials i empresarials i del sector públic (per exemple, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, l’Institut Valencià de Finances, la Fira de Mostres de València, les cambres de comerç, l’Institut de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, el Centre d'Estudis d'Economia Social i Cooperativa, les organitzacions sindicals, les ONG, etc.). A més, atesa l'especialització en continguts d'economia pública, també proporciona formació de gran rellevància per a estudiants interessats a preparar oposicions per treballar en el sector públic.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: postgraueconomia@uv.es