Resolució de 5 de març de 2020 de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi per als estudiants i les estudiantes que cursen estudis oficials a centres propis de la Universitat de València, curs 2019- 2020.

Nota: Es preveu que la resolució corresponent a l'ajuda complementària es publique durant la primera quinzena del mes de novembre de 2020.