Logo de la Universitat de València Logo Departament de Treball Social i Serveis Socials Logo del portal

L'origen del Departament de Treball Social i Serveis Socials se situa a partir del 1985, amb el Decret 204/1985 de 23 de desembre del Consell de la Generalitat Valenciana, que autoritza la creació de l'Escola Universitària de Treball Social, adscrita a la Universitat de València, havent sigut informada preceptivament per la Universitat i pel Consell d'Universitats. La integració d'aquesta Escola en la Universitat de València es realitza a partir del Decret 117/1989 de 28 de Julio, formant part del Departament de Sociologia i Antropologia i constituint-se com a secció departamental. Serà en 1990 quan l'àrea de Treball Social i Serveis Socials s'adscriu provisionalment a aquest departament.

En 1993 la Junta de Govern aprova la creació del Departament de Treball Social i Serveis Socials, hereu de la secció departamental i de l'Escola Universitària. Aquesta Escola se suprimeix pel Decret 192/1999 de 19 d'octubre del Govern Valencià, alhora que es crea la Facultat de Ciències Socials. Les Seccions Departamentals existents queden suprimides a partir d'aqueix moment. En 1995 queda definitivament constituït el Departament de Treball Social i Serveis Socials, passant a formar part de la Facultat de Ciències Socials.

El Departament de Treball Social i Serveis Socials està vinculat a diferents institucions a nivell nacional i internacional. A nivell nacional, el departament és membre de la Conferència de Deganes i Directors de Treball Social de la Universitat Espanyola, sent el Dr. José Vicente Pérez Cosín vicepresident de la Conferència en aquest últim mandat. A nivell internacional, és soci de l'Associació Europea d'Escoles de Treball Social-EAASS (European Association of Schools of Social Work-EASSW), de l'Associació Internacional d'Escoles de Treball Social-AIETS (International Association of Schools of Social Work-IASSW) i de la Federació Internacional de Treball Social-FITS (International Federation of Social Workers-IFSW), sent el Dr. Francisco Ródenas Rigla el seu representant, per delegació del director del Departament.

En els últims anys el Departament de Treball Social i Serveis Socials ha ampliat la seua activitat docent, participant en la docència de diversos estudis de grau i postgrau de la Universitat de València, als quals podrà accedir-se en les seccions corresponents d'aquesta web.