Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

El màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió pretén oferir una formació més específica que la que ofereixen els títols de grau, amb l'objectiu general que els estudiants i les estudiantes puguen tenir un coneixement profund de les matèries que conformen la disciplina comptable, i també formar-los en les habilitats i competències pròpies d'un expert en comptabilitat o un auditor. Amb això es pretén contribuir a l'excel·lència en la professió comptable, que s'ocupa dels sistemes d'informació interna i externa d'empreses i entitats, la qual constitueix una peça clau de l'activitat econòmica. Així mateix, un altre dels objectius del màster és atorgar als i les estudiants la formació teòrica que exigeix l'ICAC per poder-se habilitar com a auditors. Per això, l’itinerari curricular està adaptat al contingut i la càrrega lectiva dels cursos que exigeix la Resolució de 8 d'octubre del 2010 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.