Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 42

Crèdits optatius: 36

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2206

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mastercontabilidad

Places ofertes de nou ingrés: 60

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Ana Zorío Grima (Directora)
Natividad Cervera Millán
Rosa Dasí González
David Huguet Benavent
Rubén Porcuna Enguix
Josep Ignasi Duart Redón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió pretén oferir una formació més específica que la que ofereixen els títols de grau, amb l'objectiu general que els estudiants i les estudiantes puguen tenir un coneixement profund de les matèries que conformen la disciplina comptable, i també formar-los en les habilitats i competències pròpies d'un expert en comptabilitat o un auditor. Amb això es pretén contribuir a l'excel·lència en la professió comptable, que s'ocupa dels sistemes d'informació interna i externa d'empreses i entitats, la qual constitueix una peça clau de l'activitat econòmica. Així mateix, un altre dels objectius del màster és atorgar als i les estudiants la formació teòrica que exigeix l'ICAC per poder-se habilitar com a auditors. Per això, l’itinerari curricular està adaptat al contingut i la càrrega lectiva dels cursos que exigeix la Resolució de 8 d'octubre del 2010 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Comptabilitat

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: postgraueconomia@uv.es