Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 42

Crèdits optatius: 36

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2206

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mastercontabilidad

Places ofertes de nou ingrés: 60

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Julián Martínez Vargas (Co-Director)
Rubén Porcuna Enguix (Co-Director)
Natividad Cervera Millán
David Huguet Benavent
Ana Zorío Grima
Josep Ignasi Duart Redón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió pretén oferir una formació més específica que la que ofereixen els títols de grau, amb l'objectiu general que els estudiants i les estudiantes puguen tenir un coneixement profund de les matèries que conformen la disciplina comptable, i també formar-los en les habilitats i competències pròpies d'un expert en comptabilitat o un auditor. Amb això es pretén contribuir a l'excel·lència en la professió comptable, que s'ocupa dels sistemes d'informació interna i externa d'empreses i entitats, la qual constitueix una peça clau de l'activitat econòmica. Així mateix, un altre dels objectius del màster és atorgar als i les estudiants la formació teòrica que exigeix l'ICAC per poder-se habilitar com a auditors. Per això, l’itinerari curricular està adaptat al contingut i la càrrega lectiva dels cursos que exigeix la Resolució de 8 d'octubre del 2010 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Comptabilitat

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: postgraueconomia@uv.es