Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44391 Anàlisi i valoració d'empreses 6 Obligatori Veure fitxa
44394 Auditoria I 4,5 Obligatori Veure fitxa
44387 Combinacions de negocis i consolidació comptable 4,5 Obligatori Veure fitxa
44388 Comptabilitat de gestió avançada i responsabilitat social corporativa 4,5 Obligatori Veure fitxa
44393 Comptabilitat d'operacions societàries i situacions concursals 3 Obligatori Veure fitxa
44389 Comptabilitat financera avançada 6 Obligatori Veure fitxa
44392 Instruments financers i cobertura de riscos 4,5 Obligatori Veure fitxa
44390 Altres marcs normatius d'informació financera 4,5 Obligatori Veure fitxa
44395 Tecnologies de la informació i sistemes informàtics 4,5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 12, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44406 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44396 Auditoria II 6 Optatiu Veure fitxa
44397 Auditoria III 6 Optatiu Veure fitxa
44398 Auditoria IV 6 Optatiu Veure fitxa
44401 Control de gestió estratègic 9 Optatiu Veure fitxa
44400 Control de gestió: ferramentes operatives 9 Optatiu Veure fitxa
44404 Línies d'investigació en comptabilitat 9 Optatiu Veure fitxa
44403 Metodologia i mètodes quantitatius d'investigació en ciències socials 9 Optatiu Veure fitxa
44405 Pràctica investigadora 18 Optatiu Veure fitxa
44399 Pràctiques externes d'Auditoria 18 Optatiu Veure fitxa
44402 Pràctiques externes de Control de gestió 18 Optatiu Veure fitxa