Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

Per a establir l'ordenació de les sol·licituds, s'aplicarà el criteri següent: Expedient acadèmic (fins a un màxim de 10 punts), que tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic convertit a base 10.

En la preinscripció s'haurà d'indicar obligatòriament l'especialitat que es desitja cursar.

A l'efecte de la baremació de l'expedient de l'estudiant, les qualificacions i la nota mitjana haurà d'estar calculada en base 10. En aquells casos en què no siga així, el/la estudiant haurà de sol·licitar a l'ANECA l'equivalència de notes mitges. Per a més informació sobre com sol·licitar la dita equivalència en l'ANECA, consultar l'enllace següent:

http://www.aneca.es/Equivalencia-de-notas-medias