Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

La relació dels professors de DP en Comptabilitat i Finances Corporatives és la següent. A més, el CAPD revisa davant de cada nova proposta la idoneïtat del professor, pel que fa al seu perfil de recerca i a l'assignatura del treball a realitzar, sempre que es compleixin els requisits establerts pel CAPD (reunions 5 i 12 de novembre de 2019) per a la direcció de tesis doctorals:

a.  Els professors que puguin tenir accés al sistema d'avaluació de l'activitat investigadora dut a terme pel CNAI, l'AVAP o qualsevol altra agència espanyola equivalent, i que acreditin almenys un sexenium reconegut, podran dirigir tesis doctorals.

b. En altres casos, s'haurien d'acreditar almenys cinc publicacions rellevants publicades en revistes científiques indexades en SJR o JCR".
 

Directors de Tesis del Programa de Doctorat

Nom Institució Contacte
 Arce Isbert, Miguel  Universitat de València  miguel.arce@uv.es
 Carmona Ibáñez, Pedro  Universitat de València  pedro.carmona@uv.es
 De Fuentes Barberá, Cristina  Universitat de València  cristina.de-fuentes@uv.es
 Gandía Cabedo, Juan Luis  Universitat de València  Juan.L.Gandia@uv.es
 García Benau, María Antonia  Universitat de València  Maria.Garcia-Benau@uv.es
 Giner Inchausti, Begoña  Universitat de València  begona.giner@uv.es
 Labatut Serer, Gregorio  Universitat de València  gregorio.labatut@uv.es
 López Gracia, José  Universitat de València  jose.lopez@uv.es
 Mora Enguídanos,  Araceli  Universitat de València  araceli.mora@uv.es
 Pozuelo Campillo,  José  Universitat de València  jose.pozuelo@uv.es
 Ripoll Feliu,  Vicente  Universitat de València  vicente.ripoll@uv.es
 Zorio Grima,  Ana  Universitat de València  ana.zorio@uv.es
     
 Balaguer Coll, Mª Teresa  Universitat Jaume I  bcoll@uji.es
 Fuertes Fuertes, Iluminada  Universitat Jaume I  ifuertes@uji.es
 Gil de Albornoz, Belén  Universitat Jaume I  noguer@uji.es
 Illueca Muñoz, Manuel Universitat Jaume I  illueca@uji.es
 Pucheta Martinez, Mª Consuelo Universitat Jaume I  pucheta@uji.es
     
 Lopez Iturriaga, Felix J.  Universidad Valladolid flopez@eco.uva.es
 Rodriguez Sanz, Juan Antonio  Universidad Valladolid jantonio@eco.uva.es
 Vallelado Gonzalez, Eleuterio Universidad Valladolid teyo@eco.uva.es