Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

Requisits

La menció  "Doctor Internacional" es podrà incloure en l'anvers del títol de Doctor, sempre que concórreguen les següents circumstàncies:

  1. El doctorand ha d'haver realitzat una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre d'investigació de reconegut prestigi, cursant estudis o realitzant treballs d'investigació.
  2. Part de la Tesi (almenys el resum i les conclusions) ha d'haver estat presentada en alguna de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta a alguna de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no serà d'aplicació quan les estades, informes i experts procedisquen d'un país de parla hispana.
  3. La Tesi haurà estat informada per un mínim de dos experts doctors d'institucions d'educació superior o d'investigació no espanyoles.
  4. Almenys un expert Doctor pertanyent a una institució d'educació superior o d'investigació no espanyoles i distint dels esmentats en l'apartat a) ha d'haver format part del Tribunal avaluador de la Tesi.

En aquest cas, la defensa de la Tesi doctoral haurà d'efectuar-se sempre en la Universitat en la qual el doctorand haguera realitzat la matriculació o, en cas de Programes de Doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants.