Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Direcció d'Empreses Logo del portal

SEMINARI INTERNACIONAL PROFESSORA MATILDE RUIZ

  • 31 d’octubre de 2023
Image de la noticia

La professora Matilde Ruiz Arroyo oferirà un seminari en el marc del Programa de Doctorat en Direcció d'Empreses:

- Divendres, 1 de desembre de 2023, 10h00, Aula 1P06. "The role of perceived conflict and diversity in organisational creativity: A gender perspective".
El seminari serà coordinat i presentat per la professora Ana García Granero (ana.garcia-granero@uv.es).

El seminari es podrà seguir mitjançant videoconferència a través del següent enllaç: https://shorturl.at/ahks7

Matilde Ruiz Arroyo és Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses I de la Universidad de Granada. És investigadora del Grup de Recerca Avançada en Direcció Empresarial (IADE, SEJ-478) i membre de la xarxa internacional GEM (Global Entrepreneurship Monitor). La seua tasca investigadora s'emmarca en l'emprenedoria i la gestió de PIMEs, havent treballat en línies com la qüestió de gènere, els factors condicionants del procés emprenedor, el paper del context, l'enfocament d'efectuació a l'emprenedoria o la sostenibilitat a l'emprenedoria i les noves empreses.

El treball en procés en què es basa el seminari presenta els resultats preliminars d’un estudi dut a terme en un context específic, la Ciutat Autònoma de Melilla, on la diversitat cultural és molt elevada a causa de l’origen de la població. Aquesta investigació s'emmarca en una línia de treball en col·laboració amb l'Institut de les Cultures de Melilla, i arrenca durant la seua estada allà, com a membre del PDI del Campus de Melilla de la Universidad de Granada. Amb base en un qüestionari estructurat distribuït mitjançant sistema CATI i dirigit al fundador i/o gerent de l'empresa, va recollir una mostra de 120 PIMEs. En aquest treball s’analitza la relació entre el conflicte i la diversitat de gènere amb la creativitat organitzacional, considerant el paper contingent del gènere del manager i el grau de diversitat cultural a l'organització. Els resultats apunten a un paper moderador significatiu del gènere del manager a l'associació negativa que s'estableix entre conflicte i creativitat organitzacional, de manera que si és una dona, aquesta associació negativa es debilita. Comparant entre empreses de baixa i alta diversitat cultural, també hi trobem diferències interessants quant a aquesta relació moderada.