Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Direcció d'Empreses Logo del portal

És un doctorat presencial?

Sí, parcialment.

El doctorat requereix presencialitat per a:

  • Les assignatures dels cursos de complements de formació del doctorat:

52503 – Tècniques d’investigació qualitativa (3 crèdits)

52504 – Tècniques d’investigació quantitativa I: Anàlisi multivariant (3 crèdits)

52505 – Tècniques d’investigació quantitativa II: Equacions estructurals (3 crèdits)

52506 – Teories d’investigació en Direcció d’Empreses (3 crèdits)

52507 – Habilitats del investigador (3 crèdits)

  • La realització de 4,5 crèdits d’activitats transversals
  • L'assistència a 3 seminaris de les línies d'investigació del Doctorat en Direcció d'Empreses
  • L'assistència a 6 seminaris internacionals d'investigació.

Aquestes activitats presencials es poden concentrar de gener a abril de l'any acadèmic en curs. La resta d'activitats necessàries per a la consecució de la tesi doctoral poden ser realitzades fora de València coordinant-se a distància amb el director/a de la tesi doctoral.

El programa de doctorat en Direcció d'empreses compta amb una dilatada experiència en realització de tesis doctorals a distància amb resultats excel·lents.

Cal parlar, llegir i escriure en anglès per a realitzar el doctorat en Direcció d'Empreses?

La resposta és sí.

L'admissió al programa de doctorat requereix un nivell almenys equivalent a un B2 (First Certificate del British Council).

Moltes classes de doctorat i molts seminaris es realitzen en anglès.

La investigació és una activitat globalitzada i l'anglès és clarament la llengua científica. Qualsevol treball de recerca implica llegir en anglès. A més, perquè els resultats d'una investigació tinguen major impacte és recomanable divulgar-los en anglès. Qualsevol discussió acadèmica en un fòrum internacional es realitza normalment en anglès.

Hi ha terminis per a realitzar la defensa de la tesi doctoral?

Sí. Si s'escull l'opció de doctorat a temps complet, el termini és de tres anys. Si s'escull l'opció de temps parcial, el termini és de cinc anys.

Cal esperar a què m’assignen el tema de la tesi?

No. De fet, és molt recomanable sol·licitar l'admissió al doctorat tenint clar quin tema es va a abordar. També és recomanable contactar experts sobre aqueix tema entre l'àmbit del Departament de Direcció d'empreses abans fins i tot d'iniciar el procés d'admissió.

Puc fer la tesi com a compendi de publicacions?

El Doctorat en Direcció d'Empreses de la Universitat de València permet fer la tesi per compendi de publicacions. El reglament de dipòsit de tesi (RDT) de la Universitat de València estableix a l'article 8 les condicions que han de complir les tesis per compendi. Al marge del que indica l’article 8, és important assenyalar que tots els articles inclosos en una tesi per compendi han d’haver estat desenvolupats durant el procés de tesi doctoral. No s'admetran com a part d'una tesi per compendi articles que hagen estat desenvolupats en investigacions prèvies a la matrícula al doctorat.

Atès que els terminis de publicació dels articles en revistes acadèmiques poden excedir el termini per al dipòsit de la tesi, el format tradicional de tesi permet, sempre que es respecte l'estructura d'aquest tipus de tesi, que s'incloguen com a capítols de la tesi assajos no publicats que tinguen el format d'un article acadèmic.

Respecte de les tesis per compendi de publicacions, l'article 8 del RDT estableix el següent:

  1. Es pot presentar a la Universitat de València una tesi doctoral com a compendi de publicacions, sempre que es tinguen en compte els requisits següents, tret de casos excepcionals autoritzats per l’Escola de Doctorat.

a) El doctorand o la doctoranda ha de presentar un mínim de tres articles, ja publicats o acceptats en revistes indexades en algun índex internacional com ara JCR (WoS) i/o SJR (Scopus) en el cas de Ciències Socials, i ha de ser el primer signant de tots els treballs que presente. En cas contrari, a no ser que en el camp de coneixement de la tesi es faça servir un conveni específic d’ordenació de la signatura dels articles, cal que justifique el seu lloc de signatura. En cas que no es puguen complir els requisits anteriors, cada comissió de coordinació acadèmica del programa de doctorat corresponent determinarà, en cada cas, el factor d’impacte que han de tenir les publicacions en els índexs bibliogràfics.....