Logo del portal
Projecte LEPANTO - Lectura en pantalla a les aules de primària i secundària: Estudis multimètode
L'objectiu principal daquest projecte és analitzar les repercussions dels dispositius digitals per a l'aprenentatge de la lectura a les aules d'educació primària i secundària, a partir duna aproximació multimètode.

Acrònim: LEPANTO

Codi referència: PID2020-118512GB-I00

Paraules clau: lectura digital, dispositius digitals, digitalització, comprensió lectora

Data d'inici : juny / 2021.

Data de finalització: agost / 2024.