University of Valencia logo Logo Research Group on Mediation and Arbitration (MedArb) Logo del portal

La coordinació entre el R. de Successions i el de R. Econòmic Matrimonial - Pablo Quinzá Redondo

 

Intervenció de Pablo Quinzá Redondo en el Congrés Internacional: L'herència després del reglament (UE) sobre successions mortis causa: qüestions controvertides i problemes pràctics d'aplicació. Col·legi Notarial de València, 23 de Març de 2018.

DURATION: 17:09:00

LANGUAGES: Castellà