University of Valencia logo Logo Research Group on Mediation and Arbitration (MedArb) Logo del portal

Llei aplicable a les disposicions testamentàries - Carmen Azcárraga Monzonís

 

Intervenció de Carmen Azcárraga Monzonís en el Congrés Internacional: L'herència després del reglament (UE) sobre successions mortis causa: qüestions controvertides i problemes pràctics d'aplicació. Col·legi Notarial de València, 23 de Març de 2018.

DURATION: 15:55:00

LANGUAGES: Castellà