Logo UVGrau en Enginyeria QuímicaEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

Raons per a cursar aquest grau

Si t'interessa saber com s'elabora un cosmètic, el combustible per a un vehicle, un cartó de llet, o simplement tens curiositat per conéixer la manera en què funcionen els processos industrials, sense cap dubte el grau en Enginyeria Química està fet per a tu.
L'Enginyeria Química ara per ara és una excel·lent ferramenta per a desenvolupar nous processos químics, introduir millores en els processos i instal·lacions industrials, proporcionar solucions a problemes relacionats amb la salut, l'alimentació, el medi ambient, i una infinitat de coses que en definitiva contribueixen al constant avanç de la societat. ¿Tens ganes de que el món progresse? L'ETSE-UV t'ofereix la possibilitat de contribuir a aquest progrés, oferint-te el seu grau en Enginyeria Química.
El nostre grau et proporcionarà una completa formació que et capacitarà per a dissenyar, analitzar, projectar, dirigir i fer funcionar els processos necessaris per a cobrir les necessitats tècniques en l'àmbit de l'Enginyeria Química. En les classes es fomenta l'adquisició de competències relacionades amb la iniciativa, l'aprenentatge autònom, el treball en equip i la creativitat, qüestions molt valorades actualment en el món laboral i que un Enginyer Químic, sense dubte, posseeix. A més, aquest títol habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial.
Si t'has adonat que tens interès pels processos industrials i t'agraden els nous reptes, atrevix-te a cursar aquest grau i a convertir-te en l'Enginyer Químic que portes dins. Acceptes el desafiament?