Universitat de ValènciaGrau en FisioteràpiaFacultat de Fisioteràpia Logo del portal

El Treball Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l'estudiant  d'un projecte sota la direcció d'un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d'afavorir que l'estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l'adquisició de les competències associades a la titulació. 

En cada titulació existix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d'altres, la missió d'elaborar les instruccions necessàries per a l'organització i desenvolupament d'aquesta matèria.

En el Grau en Fisioteràpia el Treball de Fi de Grau és una matèria de 8 crèdits ECTS.

El Treball de Fi de Grau està regulat pel Reglament de Treball de Fi de Grau de la Universitat de València.

Sol·licitud, documents i presentació

Les instruccions pròpies, els requisits, oferta de treballs, procediment per a la realització i per a la presentació estan disponibles en la pàgina web de la Facultat de Fisioteràpia.