Universitat de ValènciaGrau de MatemàtiquesFacultat de Matemàtiques Logo del portal

PROCÉS

INSTRUCCIONS

ACCIÓ

TERMINI

SOL·LICITUD

  1. Avançament de Convocatòria

  Normativa

  ACGUV 108/2017 
 Art. 10

  Presentació

 Del 20 al 31 de juliol      de 2022
 

 Seu Electrònica UV

Realització exàmens fins 15 d’octubre de 2022

  1. Avaluació curricular per compensació (Grau)

 Normativa

 ACGUV 108/2017 
 Cap. VII

  • Sol·licitud avançada

 

  • Sol·licitud 1r semestre

 

  • Sol·licitud 2n semestre
  • Del 15 d’octubre al 15 de noviembre de 2022
  • De l’1 de febrer a l’1 de març de 2022
  • Del 15 de juny al 31 de juliol de 2022

 Seu Electrònica UV

  1. Permanència-Màxim de Convocatòries

 

 Reglament de Permanència

 Sol·licitud exempció

 Juliol i fins al 10 de  setembre de 2022

 Registre Electrònic UV

  1. Impugnació Exàmens

 Normativa

 ACGUV 108/2017
 Art. 21

 Presentació

 Segons Normativa

  Seu Electrònica UV