Logo UVGrado en MedicinaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Treball de fi de Grau

Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

TFG_medicina_generico

En el Grau en Medicina el Treball de Fi de Grau és una matèria de 6 crèdits ECTS.

El Treball de Fi de Grau està regulat pel Reglament de Treball de Fi de Grau de la Universitat de València.

TFG_medicina_especifico

Sol·licitud, documents i presentació

Les instruccions pròpies, els requisits, oferta de treballs, procediment per a la realització i per a la presentació estan disponibles en la pàgina web de la Facultat de Medicina.