Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

Grup Psicologia del Comportament Organitzacional (PsyCOR)

La investigació en Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans està experimentant un gran desenvolupament durant les últimes dècades i aborda reptes d'important calat científic i d'indubtable importància pràctica i professional. Aquesta àrea de la investigació psicosocial cobreix un ampli espectre de qüestions i temàtiques. El grup de recerca Psicologia del Comportament Organitzacional, en funció d'una llarga trajectòria investigadora centra la seua investigació en l'estudi de quatre aspecte bàsics d'aquest àmbit de la investigació científica. D'una banda, atén a l'estudi de dos components fonamentals per a les persones i les organitzacions: el benestar a la feina en les seues diferents facetes i el seu acompliment eficaç que contribueixi als resultats de l'organització. En segon lloc, i com a activitat complementària de l'anterior s'analitzen els factors psicosocials de la salut laboral i organitzacional. Aquesta línia de treball té un desenvolupament important en l'anàlisi i prevenció dels riscos psicosocials en les organitzacions. Una tercera línia de treball aborda la qüestió del capital humà a les organitzacions. En concret les principals qüestions s'ocupen de la inserció laboral dels joves, la desocupació i el seu desenvolupament de carrera. Finalment, s'investiga l'anàlisi del comportament col·lectiu de les unitats de treball. L'estudi de comportament grupal i els aspectes psicosocials rellevants busquen contribuir a la comprensió psicosocial dels fenòmens estructurals i processuals de les unitats de treball i els seus resultats per als membres, el mateix grup i els seus constituents (stakeholders).

 

L'objectiu general del grup és promoure la investigació de qualitat, rellevant i rigorosa sobre el comportament individual i col·lectiu en les organitzacions. De manera específica, i donat el vast camp de temàtiques existent en aquest àmbit, el present grup centra els seus objectius en els següents:

  1. Investigar els principals aspectes relacionats amb el benestar de les persones en el treball i la seva productivitat i acompliment prestant atenció als aspectes individuals i socials.
  2. Investigar els principals fenòmens rellevants per a l'anàlisi i prevenció de riscos psicosocials en el treball tals com l'estrès laboral i els factors de la psicologia positiva relacionats amb aquesta qüestió.
  3. Investigar els principals processos de la gestió i desenvolupament del capital humà a les organitzacions i les estratègies per al seu desenvolupament i millora de la carrera de les persones, especialment dels joves.
  4. Investigar els processos grupals que incideixen en el disseny, funcionament i resultats de les unitats i grups de treball en les organitzacions.