Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED) Logo del portal

El treball del grup se centra en l'anàlisi del mecanisme d'acció de les poliamines en la senyalització de les respostes a l'estrès abiòtic en plantes superiors. El nostre objectiu és determinar una sèrie de marcadors fisiològics i moleculars que, relacionats amb el metabolisme de poliamines, siguen capaços de determinar la tolerància de la planta a diferents situacions d’estrès ambientals. L'estudi inicial es durà a terme amb Arabidopsis thaliana com a organisme model, a causa del gran nombre d'eines genètiques i moleculars de què es disposa. S'utilitzen dues aproximacions: l'ús de plantes, transgèniques o mutants, amb el metabolisme de poliamines modificat i la variabilitat natural present en més de 100 ecotips d'Arabidopsis.
L'objectiu final de la línia de recerca és seleccionar una sèrie de marcadors que puguen ser usats per a la selecció de cultius amb l'objecte d'augmentar-ne la productivitat en condicions ambientals desfavorables.