Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari López Piñero Logo del portal

Desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la medicina en l'edat contemporània des de diverses perspectives procedents de la història social i cultural. S'analitzen els processos de circulació de sabers i pràctiques, els públics de la ciència, la configuració del saber expert, les relacions entre professionals i amateurs, les controvèrsies científiques, les pràctiques d'ensenyament, les activitats de popularització de la ciència, els espais i la cultura material de la ciència. Els temes tractats es troben en la intersecció entre ciència, tecnologia i medicina, sense assumir cap definició prèvia ni relació jeràrquica definida entre aquestes àrees. Els estudis combinen diversos tipus d'escales històriques, empren fonts molt variades (des de la premsa quotidiana fins a arxius judicials) i aborden una gran varietat de personatges i escenaris, des de perspectives comparades i en el marc de la recent historiografia internacional. En concret, els objectius del grup són:

  • La ciència i els seus públics en la societat contemporània: anàlisi de les pràctiques de divulgació de la ciència a Espanya; la ciència en la premsa quotidiana; efemèrides astronòmiques en l'esfera pública: eclipses i estels; darwinisme inorgànic, sistema periòdic i cosmologia en l'Espanya del segle XIX.
  • La ciència en les aules des d'una perspectiva històrica: estudis de les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge a França i a Espanya durant els segles XIX i XX; la cultura material i els espais escolars; els manuals de química a Espanya i França durant els segles XVIII i XIX; disciplines escolars, exàmens, problemes i cultura visual en els instituts d'ensenyament secundari a Espanya; les classificacions químiques i la seqüenciació de continguts en l'aula durant el segle XIX.
  • La ciència, la medicina i la llei: els experts davant els tribunals de justícia; estudi del desenvolupament de la medicina forense a Espanya i França durant el segle XIX i XX; la creació de comunitats de perits forenses; els judicis per enverinament en el segle XIX a França i Espanya; la ciència forense en el primer terç del segle XX a Espanya.
  • La circulació del coneixement: centres i perifèries; viatges d'estudi per a l'estudi de la química (segles XVIII-XX); la introducció de tècniques d'anàlisi química i toxicológica a Espanya.
  • El paper dels experts en la societat contemporània: la configuració de sabers experts: incerteses, credibilitat i autoritat; el desenvolupament de l'anàlisi química en l'Espanya dels segles XIX i XX; la toxicologia en l'Espanya del segle XIX.
  • La terminologia científica des de perspectives històriques: creació, circulació i adaptació de neologismes; traducció i traductors; la nomenclatura química a Espanya durant el segle XIX; la terminologia dels verís entre la ciència i la llei; la terminologia de l'anàlisi química.
  • Professionals i amateurs: controvèrsies i sinergies; institucions científiques professionals i associacions i xarxes d'afeccionats; astronomia i astrofísica en l'Espanya dels segles XIX i XX; geologia en el Xile del segle XX.
  • Controvèrsies científiques: origen, desenvolupament, escenaris, protagonistes i clausura; disputes entre experts enfront dels tribunals a Espanya i França; controvèrsies al voltant de la predicció de terratrèmols a Xile; debats sobre les propietats de les aigües minerals.
  • La cultura material de la ciència: gestió, conservació i estudi del patrimoni científic i mèdic; bases de dades col·lectives; els constructors d'instruments i el naixement de la indústria de precisió a Espanya; els instruments científics i les pràctiques pedagògiques; les col·leccions d'instruments científics en les universitats i els centres d'ensenyament secundari.
  • Ciència, tecnologia i medicina: la física al servei de les ciències de la vida; el desenvolupament de la biofísica; creació i consolidació de noves identitats professionals; la domesticació de noves tècniques i instruments; microscòpia electrònica al Regne Unit i a Espanya; química i medicina a França durant el segle XIX; els balnearis i l'anàlisi d'aigües: entre la química, la medicina i el negoci.

Membres

Nom Categoria Contacte E-mail i pàgina web
Bertomeu Sánchez, José Ramón
T.U.
Dr. en Ciències Químiques
Tel. 963926241
Cuenca Lorente, María del Mar
Becària JAE-Predoc, CSIC
Llic. en Farmàcia
Tel. 963926241
Ruiz Castell, Pedro Ajudant Dr.
Dr. en Història de la Ciència
Tel. 963926236
Suay Matallana, Ignacio
Contractat CSIC-Bancaja
Enginyer químic
Tel. 963926241
Valderas Rosón, Juan Carlos Tècnic R+D+I
Tel. 963926257
Valderrama Zenteno, Lorena Beatriz Becària Sistema Bicentenari Beques Xile, CONICYT
Llic. en Comunicació Social
Tel. 963926301