University of Valencia logo Logo Logo del portal

 

Noves alfabetitzacions i nous entorns  conectivistes
 

Dades tècniques:

Destinataris i preu:

  • PDI i PAS de la UV: finançament total de la Universitat
  • Professorat d'altres institucions i nivells: finançament parcial de la UV. Caldrà abonar 90 euros.

Matrícula: Del 4 d'octubre al 4 de desembre de 2010.
PDI i PAS de la Universitat de València: mitjançant la plataforma del  SFP.
Professorat d'altres institucions i nivells: per mitjà de l'ingrés en el número de compte bancari 2077-0769-88-1100562909 o per a ingressos internacionals: ANAVEN ÉS 67 20770769881100562909 de la quantitat esmentada.
 

Per a poder realitzar la matrícula, els participants estrangers hauran d'enviar un correu electrònic a: servei.formacio.permanent@uv.es, amb el seu nombre de passaport, amb la finalitat de registrar-los en la plataforma informàtica de gestió.

Modalitat:
On-line
Llengua: Castellà / Inglés
(Les sessions síncrones en anglès seran traduïdes i subtitulades)

Durada: 90 hores

Dades acadèmiques
:Coordinació:
George Siemens,  Tekri- Athabasca  University
Dolors  Capdet, HISSE Universitat de Barcelona
Beatriz Gallardo- Paúls, Universitat de València
Paz Villar-Hernández, Universitat de València

Professorat
George Siemens,  Tekri- Athabasca  University
Dolors  Capdet, HISSE Universitat de Barcelona

Experts convidats:
Max  Ugaz, Universitat Sant Martín de  Porres, Perú
Henry  Jenkins,  University  of  Southern Califòrnia,  Annenberg  School  for  Communication
Claudio  Dondi,  EFQUEL
 

Data i  accions formatives:
 

04-11-10 16-17 h. Presentació ( CFQ)
04-11-10 17-18 h. Conferència inaugural George Siemens. ( ELLUMINATE!)
05-11-10. 16-18 h. Classe Paz Villar: “L'ús de Second Life per a les tutories d'aquest curs” ( ELLUMINATE!)
06-11-10 10-11 h. Tutoria síncrona en Second Life ( Dolors  Capdet)
13-11-10 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
18-11-10 10-11 h. Classe Dolors  Capdet: “Conceptes bàsics sobre noves alfabetitzacions” ( ELLUMINATE!)
20-11-10 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
27-11-10 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
01-12-10 18-19 h. Classe Max  Ugaz: “Una experiència de Second Life”. ( ELLUMINATE!)
04-12-10 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
08-12-11 19 –20h. Classe Henry  Jenkins, ( ELLUMINATE!)
11-12-10 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
15-12-10 17-18 h. Classe George Siemens ( ELLUMINATE!)
18-12-10 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
15-01-11 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
22-01-11 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
27-01-11 10-11 h. Classe Dolors  Capdet: “Sistemes comunicatius i transmissió de
29-01-11 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
05-02-11 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
09-02-11 17-18 h. Classe George Siemens ( ELLUMINATE!)
12-02-11 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
19-02-11 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
23-02-11 17-18 h.Classe George Siemens:  MOOC ( ELLUMINATE!)
26-02-11 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
05-03-11 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
03-03-11 17-18 h. Classe Claudio  Dondi ( ELLUMINATE!)
12-03-11 10-11 h. Tutoria síncrona ( Dolors  Capdet)
16-03-11 17-18 h. Clausura George Siemens ( ELLUMINATE!)
Tancament de l'activitat i sessió d'avaluació
 

Objectiu:
Les Noves Tecnologies han modificat les formes d'aprendre i de relacionar-nos, provocant una revisió dels papers tradicionals en la interacció educativa. La web facilita enormement l'accés a les dades i informació, però també genera dificultats de localització i d'interpretació d'açò que ens pot ser rellevant en cada procés concret d'ensenyament – aprenentatge.
La informació ha deixat de ser bàsicament escrita i asíncrona per a convertir-se en visual i síncrona; els continguts han deixat de ser lineals i d'autor per a convertir-se en fragmentats i socials; els usuaris hem deixat de ser consumidors d'informació per a ser també productors.
La web, per tant, és un context complex, dinàmic i en constant evolució i adaptació pel que es requereix comprendre els seus mecanismes de funcionament i saber utilitzar adequadament els recursos disponibles. D'ací la necessitat de noves alfabetitzacions en l'àmbit educatiu. En aquest sentit, aquest curs sorgeix en la  Unitat d’ Innovació Educativa de la UV com a espai de reflexió al voltant de quins són les alfabetitzacions necessàries per a una adaptació eficient als nous contextos d'emmagatzematge i gestió del coneixement en l'educació superior.

Continguts:


Mòdul 1. APORTACIONS DE LA WEB
1.1. CONCEPTES RELLEVANTS PER A l'ÚS EDUCATIU DE LA XARXA De la  linealidad a la fragmentació.-  Incerteza, Caos i Complexitat. Autoritat, Control, Ordre i Transparència.- Moviments  Open  Source,  Creative  Commons,  Open  Education.- Noves tendències: de la individualitat a la col·laboració, intel·ligència col·lectiva. Evolució de la Web.

1.2. EINES
Asíncrones. Síncrones. Entorns. Xarxes

Mòdul 2. VALOR I CONTINGUT DE LA WEB
2.1. INFORMACIÓ I APRENENTATGE
Dades, Informació, Coneixements. Discurs, Narració i Competència. Comunicativa. Obtenció de significats: semàntica i pragmàtica. Visualització de Dades i processament de la informació visual.

2.2. APRENENTATGE, DISSENY  INSTRUCCIONAL EDUCATIU I NOVES TENDÈNCIES
Tipus d'aprenentatge: Formal, No Formal i Informal.- Formes d'aprenentatge: Individual,  Grupal, Col·laboratiu.- Teories de l'aprenentatge. Del Conductisme al  Conectivismo.- Noves tendències:  OCW,  Open  Courses,  MOOC.

Mòdul 3. MODELS FUTURS
Disseny  Instruccional.- Indicadors, Criteris i Estàndards de Qualitat.- Patrons de canvi.- Prospecció de Futur.
 

Avaluació: L'avaluació final considerarà la participació activa en els fòrums i tutories, i el lliurament d'activitats per a cada mòdul.