Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere Logo del portal

Els criteris de selecció de possibles candidats i candidates són els següents:
1. EXPEDIENT ACADÈMIC: només es comptarà el que corresponga a la titulació amb què s’hi accedeix. Per baremar, es prendrà en consideració la nota mitjana de l’expedient i les obtingudes en les assignatures directament relacionades amb la matèria del Màster. Fins a un màxim 10 punts.
2. TÍTOLS AFINS: es computaran altres diplomatures, llicenciatures, doctorats en altres disciplines diferents de les que s’utilitzen per accedir al màster i altres màsters. Fins a un màxim 5 punts.
3. PERFIL: cursos d’especialització distints dels anteriors (es tracta d’assistència a congressos, seminaris, cursos de títol propi, d’extensió, etc. Realitzats durant o després de la llicenciatura, relacionats amb el màster). Fins a un màxim de 5 punts.
4. BEQUES FPU o assimilades: fins a un màxim de 5 punts.
5. TREBALLS D’INVESTIGACIÓ: tesis, tesines en altres titulacions afins; treballs de fi de carrera, publicacions relacionades amb el màster o la llicenciatura d’accés a aquest, tasques desenvolupades en contractes i projectes R+D relacionats amb el màster, etc. Fins a un màxim 5 punts.
6. IDIOMES ACREDITATS: fins a un màxim de 5 punts.
7. HAVER ACABAT LA LLICENCIATURA D’ACCÉS AL MÀSTER EN ELS CINC ANYS ANTERIORS A LA INSCRIPCIÓ EN EL MÀSTER: l’objectiu últim d’aquest criteri és facilitar –buscant el lògic equilibri entre joventut i experiència i sempre atenent la capacitat professional– l’accés al títol de doctor dels joves professionals que, per tal condició, tinguen objectivament un currículum més reduït que el que puguen tenir persones amb més temps en l’exercici professional. Fins a un màxim de 5 punts.
8. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN MATÈRIA AFÍ: fins a un màxim de 5 punts.
9. ALTRES MÈRITS: premi extraordinari de llicenciatura (per la qual s’accedeix) o assimilats; altres premis de prestigi reconegut afins al màster o a les titulacions computades, etc. Màxim de 5 punts.
10. ENTREVISTA PERSONAL: màxim de 5 punts.