Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere Logo del portal

En general, el màster va adreçat a persones que vulguen iniciar o prosseguir la carrera professional treballant, tant a la Universitat com en institucions públiques o privades involucrades en l’àrea de justícia, dona o igualtat que requerisquen un nivell formatiu orientat a la investigació en aquesta àrea. Aquest objectiu ha de tenir una incidència directa i palpable en el perfil d’aquells que opten a cursar-lo. S’apunta, així, a dos grans col•lectius de futurs alumnes: en primer lloc, llicenciats/ades nacionals o estrangers en el grau en Dret o Criminologia, siguen acadèmics o professionals del Dret –advocats, procuradors, jutges, secretaris judicials, empleats públics, ...– que vulguen aprofundir els seus coneixements en aquest sector podent estar pensant a optar en un futur al grau de doctor/a. En segon lloc, podran optar a l’accés dels estudis del màster aquells altres professionals relacionats amb la violència de gènere, com ara agents d’igualtat, tècnics penitenciaris, metges forenses professionals del camp de les ciències socials i el treball social amb necessitat d’ampliar formació.