Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Ambiental Logo del portal

Estructura general i per especialitats

El màster està estructurat en tres especialitats, entre les quals l'estudiant optarà per una en el moment de formalitzar la matrícula:

  • Direcció d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals.
  • Gestió Ambiental en la Indústria.
  • Gestió Ambiental en l'Obra Civil.
Matèries obligatòries

Primer curs (60.0 ECTS)

Segon curs (18.0 ECTS)

 

Matèries optatives de segon curs. Direcció d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals.

Obligatòries (9.0 ECTS)

Optatives (3.0 ECTS)

 

Matèries optatives de segon curs. Gestió Ambiental en la Indústria.

Obligatòries (9.0 ECTS)

Optatives (3.0 ECTS)

 

Matèries optatives de segon curs. Gestió Ambiental en l'Obra Civil.

Obligatòries (9.0 ECTS)

  • Enginyeria ambiental de les obres lineals (3.0 ECTS)
  • Enginyeria hidràulica ambiental (3.0 ECTS)
  • Actuacions mediambientals costaneres (3.0 ECTS)

Optatives (3.0 ECTS)