Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Infermeria Oncològica Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 36

Treball fi de màster: 9

Pràctiques externes 15

Codi titulació: 2219

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/master-enfermeria-oncologica

Places ofertes de nou ingrés: 24

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Infermeria i Podologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Iván Julián Rochina (Director)
María Amparo Benedito Monleón
Pedro Céspedes Aleixandre
Silvia Corchón Arreche
Rubén Hinarejos Monleón
Antonio Martínez Sabater
Marta Terrón Pérez
José Ribera Olmos (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Actualment, i semblantment a altres branques pertanyents a les ciències de la salut, la formació dels infermers i infermeres mitjançant els estudis universitaris de grau, ha fet possible que els i les professionals d’infermeria obtinguen un nivell de competència suficient però de caràcter generalista. A causa de l’avanç científic i tecnològic, la pràctica de la infermeria està evolucionant cap a la necessitat d’un major coneixement específic i autonomia dins del món sanitari. Dins d’aquesta varietat, aquest màster té per objectiu ampliar la formació clínica assistencial i de gestió específiques en infermeria oncològica que requereixen una particular formació per aconseguir una incorporació laboral més eficaç. D’altra banda, respecte a aquesta major autonomia de la infermeria que ha aconseguit els darrers decennis, és important destacar que un altre objectiu crucial del màster és fomentar la formació investigadora del professional en infermeria oncològica per permetre l’ingrés a cicles de doctorat per a infermeria ja vigents a la Universitat de València. Per tant, aquest màster pretén formar i fomentar tant les funcions assistencials d’infermeres i infermers en el camp assistencial relacionat amb la cura del pacient oncològic com aquelles tasques relacionades amb la gestió i la recerca dins de l’oncologia.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Infermeria

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.infermeria.podologia@uv.es