Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Infermeria Oncològica Logo del portal

Ajuda complementària

 

21/04/2015

  • Per al curs 2014-2015 aquestes ajudes s'han integrat en les ajudes a l'estudi. Podeu comprovar la convocatòria en l'apartat Ajudes a l'estudi. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del 21 d'abril fins al 21 de maig de 2015.

02/03/2015

 

Objecte de la convocatòria

La Delegació per a Estudiants de la Universitat de València, a través del Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants (Sedi), convoca un concurs de concessió d’ajudes econòmiques per als estudiants que cursen estudis oficials de grau, llicenciatura, enginyeria, enginyeria tècnica, diplomatura, mestre i màster oficial als centres propis de la Universitat de València que complisquen els requisits que s’indiquen en aquestes bases.

L’ajuda consisteix en un complement de 400 € per estudiant.

Amb aquest complement, la Universitat de València pretén afavorir la situació econòmica dels estudiants amb rendes més baixes, aportant 400 € per a despeses no relacionades amb les taxes acadèmiques, com ara l’adquisició de materials didàctics, desplaçaments, etc.

[Convocatòria completa, PDF]

Requisits

Per a la concessió d'aquestes ajudes cal complir els requisits següents:


- Haver sigut beneficiari de les beques de la Conselleria d'Educació per al curs 2013-2014 (Ordre 6/2014, DOCV núm. 7205, de 3 de febrer de 2014) o haver sigut beneficiari de les ajudes a l’estudi de la Universitat de València, per al curs 2013-2014 (Resolució de 14 de març de 2014, del Delegat del rector per a Estudiants de la Universitat de València).

- Estar matriculat a la Universitat de València, el curs 2014/2015, en la mateixa titulació que el curs 2013-2014 o en una titulació superior.

- No superar el llindar de renda següent, en l’exercici 2012:

  • Famílies d’un membre 3.771,00 €
  • Famílies de dos membres 7.278,00 €
  • Famílies de tres membres 10.606,00 €
  • Famílies de quatre membres 13.909,00 €
  • Famílies de cinc membres 17.206,00 €
  • Famílies de sis membres 20.430,00 €
  • Famílies de set membres 23.580,00 €
  • Famílies de vuit membres 26.660,00 €
  • A partir del vuitè membre, cal afegir 3.079 € per cada nou membre computable.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació romandrà obert des del dia en què es publique aquesta resolució al tauler d'anuncis del Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants (Sedi), situat a la planta primera de l’Aulari III, Av. de Menéndez Pelayo s/n, de València, al web [http://www.uv.es/ajudes] i en ENTREU,  fins al 10 de desembre de 2014.


Lloc de presentació de les sol·licituds

Es presentaran degudament emplenades mitjançant el formulari disponible en la seu electrònica de la Universitat de València ENTREU.

ACCÉS AL FORMULARI DE SOL·LICITUD

Documentació

Al formulari electrònic de sol·licitud caldrà aportar digitalitzat el document d'autorització per demanar els certificats que emet l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), corresponents a l’exercici 2012. Només haurà de ser aportat pels sol·licitants que hagen sigut beneficiaris de les beques de la Conselleria d’Educació (Ordre 6/2014, de 21 de gener).