Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Infermeria Oncològica Logo del portal

Desenvolupament de l'Ensenyament

(Veure indicadors)(Ocultar indicadors)
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Taxa de rendiment

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats en la titulació i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2016-201790.02%
2017-201894.17%
2018-201996.43%
2019-202091.75%
2020-202184.88%
2021-202291.15%
Taxa d'èxit

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats en la titulació i el nombre de crèdits presentats a avaluació.
- 2016-201798.97%
2017-2018100%
2018-2019100%
2019-2020100%
2020-202199.26%
2021-202299.56%
Taxa de presentats i presentades

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits presentats a avaluació i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2016-201790.96%
2017-201894.17%
2018-201996.43%
2019-202091.75%
2020-202185.52%
2021-202291.55%
Taxa d'abandonament dels estudiants i les estudiantes de primer curs

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre els estudiants i les estudiantes d'una cohort d'entrada C matriculats en el títol, en el curs adadèmic X , que no s'han matriculat en aquest títol en els cursos X+1 i X+2, i el nombre total d'estudiants de la cohort d'entrada C que van accedir al títol en el curs acadèmic X.
- 2016-20178%
2017-20184.55%
2018-20190%
2019-20209.09%
2020-202113.04%
Taxa d'eficiència dels graduats i les graduades (SIIU)

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre total de crèdits superats i el nombre total de crèdits matriculats a la titulació dels graduats i graduades en eixe curs X que pertanyen a la població òptima definida per SIIU.
- 2016-2017100%
2017-201898%
2018-201998.08%
2019-2020100%
2020-202196.68%
2021-202296.51%
Taxa de graduació (SIIU)

Per al curs acadèmic X (el teòric de finalització), relació percentual entre els estudiants i les estudiantes d'una cohort d'entrada C que superen, en el temps previst més un any, els crèdits d'un títol i el total dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés de la mateixa cohort. Restringit a estudiants de població òptima i a temps complet (definicions SIIU).
- 2016-201765.22%
2017-201885.71%
2018-2019100%
2019-202080%
2020-202173.68%
Taxa de rendiment dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2016-201790.02%
2017-201897.93%
2018-2019100%
2019-202092.05%
2020-202186.89%
2021-202293.08%
Taxa d'èxit dels estudiants i les estudiantes de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre de crèdits superats pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre de crèdits presentats a avaluació.
- 2016-201798.97%
2017-2018100%
2018-2019100%
2019-2020100%
2020-202199.21%
2021-202299.54%
Taxa de presentats per als estudiants i les estudiants de nou ingrés

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el número crèdits presentats a avaluació pels estudiants i les estudiantes de nou ingrés i el nombre total de crèdits matriculats en el títol.
- 2016-201790.96%
2017-201897.93%
2018-2019100%
2019-202092.05%
2020-202187.59%
2021-202293.52%

Organització de l'Ensenyament

(Veure indicadors)(Ocultar indicadors)
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Forma d'accés a la titulació (per vies d'accés)

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el nombre d'estudiants i estudiantes que accedixen a la titulació per les disverses vies d'accés i el nombre total d'estudiants matriculats i estudiantes matriculades en els estudis.
Titulats2016-201792%
2017-2018100%
2018-201995.45%
2019-202090.48%
2020-202186.96%
2021-2022100%
Altres2016-20178%
2018-20194.55%
2019-20209.52%
2020-202113.04%
Nota mitjana d'accés (per vies d'accés)

Per al curs acadèmic X, nota mitjana d'accés corresponent al nombre total d'estudiants i estudiantes que es matriculen per primera vegada en una titulació.
Titulats2016-20177.78
2017-20187.81
2018-20197.67
2019-20207.84
2020-20218.03
2021-20227.59
Altres2016-20176.34
2018-20198.22
2019-20208.24
2020-20218.06
2021-20227.39
Nota mitjana d'accés del 20% superior (per vies d'accés)

Per al curs acadèmic X, nota mitjana d'accés corresponent al 20% dels estudiants i les estudiantes amb la nota mitjana més alta que es matriculen per primera vegada en una titulació.
Titulats2016-20178.79
2017-20188.44
2018-20198.68
2019-20208.5
2020-20218.85
2021-20228.31
Altres2018-20198.5
Indicadors Subindicadors Curs acadèmic Valor
Taxa de PDI funcionari/a

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI en plaça de funcionari en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2016-201734.78%
2017-201837.04%
2018-201932.35%
2019-202020%
2020-202120.59%
2021-202217.65%
Taxa de PDI doctor/a

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI Doctorat o Doctorada en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2016-201765.22%
2017-201870.37%
2018-201964.71%
2019-202060%
2020-202158.82%
2021-202261.76%
Taxa de PDI a temps complet

Per al curs acadèmic X, relació percentual entre el PDI a temps complet en el títol i el nombre total de PDI (exclosos els Associats Assistencials de C.C.S.S.).
- 2016-201773.91%
2017-201877.78%
2018-201976.47%
2019-202073.33%
2020-202170.59%
2021-202267.65%
Taxa de PDI per cossos docents (sense AACCSS/Extern/Conveni/Docència Autoritzada)

Per al curs acadèmic X, relació percentual de cadascun dels cossos docents en relació amb el professorat de cossos docents de la UV de la titulació (sense AACCSS). Aquest indicador ens aporta informació sobre l'estructura del personal acadèmic del programa formatiu.
Titular d'universitat2016-201726.09%
2017-201825.93%
2018-201920.59%
2019-202010%
2020-202114.71%
2021-202214.71%
Catedràtic d'escola universitària2017-20183.7%
2018-20195.88%
2019-20206.67%
2020-20212.94%
Titular d'escola universitària doctor2016-20178.7%
2017-20187.41%
2018-20195.88%
2019-20203.33%
2020-20212.94%
2021-20222.94%
Ajudant doctor2016-20178.7%
2017-201814.81%
2018-201923.53%
2019-202016.67%
2020-202111.76%
2021-202211.76%
Associat2016-201726.09%
2017-201822.22%
2018-201923.53%
2019-202026.67%
2020-202129.41%
2021-202232.35%
Contractat doctor2016-201721.74%
2017-201818.52%
2018-20198.82%
2019-202023.33%
2020-202126.47%
2021-202232.35%
Altres cos escala2016-20178.7%
2017-20187.41%
2018-201911.76%
2019-202013.33%
2020-202111.76%
2021-20225.88%
Taxa d'altres tipus de professorat sobre el total del professorat

Per al curs acadèmic X, relació percentual del professorat que no pertany al cos docent de la U.V. (Exters/Conveni/Docència Autoritzada) i Associats Assistencials en CC. de la Salut en relació amb el total del professorat que imparteix docència a la titulació.
Associat Assistencial de C.C.S.S. 2016-20174.17%
2017-20183.57%
2018-20195.56%
2020-20216.52%
2021-20226.52%
Externs2019-202018.92%
2020-202119.57%
2021-202219.57%
Crèdits impartits per cossos docents

Per al curs acadèmic X, relació percentual dels crèdits impartits per cadascun dels cossos docents en relació amb la totalitat de crèdits impartits en la titulació.
Titular d'universitat2016-201727.01%
2017-201824.84%
2018-201923.54%
2019-202011.86%
2020-202111.3%
2021-202215.37%
Catedràtic d'escola universitària2017-20181.5%
2018-20193.62%
2019-20203.76%
2020-20211.18%
Titular d'escola universitària doctor2016-201710.51%
2017-20186.09%
2018-20195.35%
2019-20204.09%
2020-20213.63%
2021-20223.73%
Ajudant doctor2016-201712.5%
2017-201818.05%
2018-201925.1%
2019-202012.11%
2020-20213.53%
2021-202214.43%
Associat2016-201728.01%
2017-201827.05%
2018-201926.44%
2019-202032.29%
2020-202136.68%
2021-202226.04%
Contractat doctor2016-201714.82%
2017-201817.8%
2018-20199.36%
2019-202022.24%
2020-202128.51%
2021-202228.76%
Associat Assistencial de C.C.S.S. 2016-2017.4%
2017-2018.42%
2018-20191.06%
2020-20211.31%
2021-20221.35%
Altres cos escala2016-20176.75%
2017-20184.25%
2018-20195.53%
2019-20205.74%
2020-20216.86%
2021-20223.43%
Externs2019-20207.92%
2020-20217.02%
2021-20226.9%