University of Valencia logo Logo Microbiology and Ecology Department Logo del portal

Memòria d'Investigació 2018

  • May 29th, 2019

Instruccións i Bases per a la presentació de la Memòria de Investigació del any 2018 remitides per el Vicerrectorat d' Investigació.

S'adjunta Barem per a l'avaluació de la memòria d'investigació enviat des del Servei d'Investigació el 29/05/2019 que acaba d'aprovar el Consell de Govern.

Detectada una errada en el punt 4.4 de les Bases per a la presentació de la Memòria d’Investigació 2018 i Distribució de l’ajuda 2019, us comunique que la redacció correcta de l’esmentat punt és:

4.4.-La no presentació en temps i forma de la justificació documental requerida, total o parcialment, o l’existència en la memòria definitiva d’items que no corresponen als resultats de la investigació que figuren en el barem aprovat o que no s’han notificat tal com estableix el punt 3.2,  podrà suposar la minoració de fins el 10% de l’ajuda a percebre pel departament, institut o ERI, per incompliment de les condicions establertes per a la percepció d’aquesta ajuda, i la minoració d’un 50% en el punts absoluts i relatius obtinguts en aquesta memòria per l‘investigador/a corresponent.

 

Links:

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy